तिलोत्तमा सिटी , चैत्र ५ । कपिलवस्तुको विजयनगर गाउँपालिकाको चौथो गाउँ सभाले सम्वन्ध बिच्छेदकालागि आउनेलाई निशुल्क सिफारिस दिने नौलो प्रकृतिको निर्णय गरेकोछ । यो सहित १२ वटा सेवा निशुल्क दिने गाउ सभाले निर्णय गरेको हो । गाउँ सभामा १२ प्रकार सेवा सुविधा गाउँपालिकाले निशुल्क प्रदान गर्ने निर्णय भएको छ ।

नागरिकता सिफारीस ,प्रतिलिपि सिफारिस,जेष्ठ नागरिक सिफारिस,एकल महिला शिफारिस,विपन्न महिला सिफारिस, अविवाहित सिफारिस,दलित सिफारिस, बसाईसराई आउनेलाई निशुल्क दर्ता,छात्रवृती सिफारिस,अपागंता सिफारिस,सम्बन्ध विच्छेद सिफारिस र दैवि प्रकोप सिफारिस निशुल्क प्रदान गाउँपालिका अध्यक्ष गोपाल थापाले जानकारी दिनुभयो ।

SHARE