cy{ dGqL dx/f kqsf/ ;Dd]ngdf cy{ dGqL s[i0faxfb'/ dx/f ;f]daf/ k|:t't u/]sf] cfj @)&$–)&% sf] ah]6 ;DaGwdf cy{ dGqfnodf dªunaf/ cfof]lht kqsf/ ;Dd]ngdf af]Nb} . tl:a/ M /Tg >]i7, /f;;

आइतवार, अशोज १९, २०७६
यौन दुर्व्यवहारको अभियोग लगेका तत्कालिन सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई प्रहरीले पक्राउ गरेकोे छ । सभामुखको सरकारी निवास बालुवाटारबाटै उनी पक्राउ परेका हुन्। महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंका एसपी अशोक सिंहका अनुसार महरालाई सभामुखको सरकारी निवास वालुवाटारबाट पक्राउ गरिएको हो । जिल्ला अदालत काठमाडौंले आज उनलाई पक्राउ गर्न अनुमति दिएलगत्तै प्रहरीले महरालाई पक्राउ गरेको हो ।

महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंका अनुसार महरालाई पक्राउ गरी यौन दुर्व्यवहार अभियोगमा अनुसन्धान प्रकृया अघि वढाइ्एको हो । पक्राउ परेसँगै उनको संसद पद पनि निलम्वनमा परेको छ। यसअघी उनले सभामुख पदबाट दिएको राजिनामा स्विकृत भइसकेको छ।आफूमाथि बलात्कार आरोप लागेपछि महराले सोमबार संघीय संसदको सभामुख पदबाट राजीनामा दिएका थिए । महरामाथि लागेको आरोप पुष्टि भएमा उनलाई ३० हजार जरिवानासहित तीन बर्ष कैद हुन सक्नेछ ।

SHARE